Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

News

A collection of news related to LGBT issues in Azerbaijan from all over the internet

 

LGBT fəalının hüzünlü sonu - İsa Şahmarlı

AZAD lgbt

"Azərbaycanda LGBT fəalı və bir gün öncə intihar etmiş İsa Şahmarlı bu gün Binə kəndində dəfn edildi. Dəfndə onun ailə üzləri olduğu güman edilən bir qrup şəxs mərhumun dostlarının dəfndə iştirakına mane olublar. Abbas Atilay dəfn mərasiminə buraxılmayan şəxslərdən biri idi. Yalnız o, dəfndən sonra mərhumun dostları ilə birgə məzarlığa gedə bilib." -Azadliq Radiosu