Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

News

A collection of news related to LGBT issues in Azerbaijan from all over the internet

 

İsa Şahmarlı Antepdə yad edildi: Balaca bir uşaq isə İsa üçün öz əlləriylə bir göyqurşağı şəkili çəkib

AZAD lgbt

Bu gün Antepdə ZeugMadi LGBT’nin çağırışıyla Azərbaycanda intihar edən Azad LGBT aktivisti İsa Şahmarlı üçün toplanılıb. Təxminən 50 adamın iştirakı ilə reallaşan tədbirə vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, peşələr və siyasi partiyalar də dəstək verib.“Susma haykır eşcinseller vardır!”, “Susmayacaklar susmayacak eşcinseller susmayacak!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Sessiz kalma, suça ortak olma!”, “Eşcinseller var, aranızdalar; ya hep beraber ya hiç birimiz!” ve “Dünya yerinden oynar, ibneler özgür olsa!” şüarları səslənildi. Balaca bir uşaq isə İsa üçün öz əlləriylə bir göyqurşağı şəkili çəkib. -NEFES LGBT