Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

News

A collection of news related to LGBT issues in Azerbaijan from all over the internet

 

I'm Not Homophobic, But... / Homofobik Deyilem, Amma.....

AZAD lgbt

I'm not homophobic but...

I'm not homophobic but I would never be friends with a gay person.

I'm not homophobic but two men kissing is gross!

I'm not homophobic but I believe being gay is a choice.

Sorry, but if you say these things you are being homophobic.

These are some of the reactions we got to our new video 'Seni Seven Biri Var' (Somebody Loves You). Homophobia isn't just the big, violent acts you see in the news. It isn't just a lack of state sponsored protection or basic rights like the right to marry. It isn't just job discrimination, or the condemnation of major religious institutions. Homophobia is also the small acts of hate that are embedded in words like 'I could never be friends with a gay person.' When you say this, whether you know it or not, you and taking an entire group of people and making them lesser than you. That is homophobia.

This is built into the history of word itself. Created in the late 1960s, homophobia was originally used "to label heterosexuals’ dread of being in close quarters with homosexuals" (stonewall.org.uk). This dread "fuels the myths (being gay is a choice), stereotypes (gay love is pornographic), and discrimination (I'd never be friends with a gay person) that can lead to violence against LGB people" (stonewall.org.uk). Maybe you read that last sentence and think 'I would never be violent against anyone!' That may be true, but the problem isn't just you, its society at large.

Homophobia encourages homophobia. When the attitudes above are everywhere its what people are going to grow up believing. It spreads and spread until its everywhere and almost invisible. And maybe you don't care if gay people can get married, but a lawmaker infected with homophobia might. Maybe you would never fire someone at work for being gay, but your boss might. Maybe you would never physically hurt someone because of their orientation, but your parents, siblings, and children might. 

The good news is people can change. Knowledge and experience can slowly destroy homophobia, you just have to be open to it. Next time you say or think something like this, question it, examine it. “I would never be friends with a gay person.” What if you already are and you don't know? What if someone you know and love is gay? “Two men kissing is gross and pornographic!” Doesn't it come from the same place of love that a man and a woman kissing comes from? So much of actual pornography is heterosexual, so why don't you get grossed out at a man and a woman kissing as well? “Being gay is a choice.” When did you choose to be heterosexual?

And if you can some how come up with a justification for your feelings, push further. Look at history, look at other cultures around the world where 3rd genders have been recognized for ages. Challenge yourself. Grow. Homophobia is a small room, when you break out you can see that the world is larger and more interesting than you ever imagined. When you're ready we, and many others are here to help you. Seni Seven Biri Var.

Mən homofob deyiləm amma...

Mən homofob deyiləm, amma geylərlə oturub-durmazdım.

Mən homofob deyiləm amma iki kişinin öpüşdüyünü görmək iyrəncdir!

Mən homofob deyiləm, amma inaniram gey olmaq şəxsi seçimdir.

Bağışla, amma əgər bu sözləri deyirsənsə, demək ki sən homofobsan.


Bunlar bizim “Səni Sevən Biri Var”videosuna bildirilən reaksiyalardır. Homofobiya təkcə bizim xəbər proqramlarında gördüyümüz böyük, zorakı bir hadisə deyil. Bu təkcə dövlət tərəfindən hüquqi himayənin olmaması və ya evlənmək hüququ kimi adi hüquqların verilməməsi deyil. Bu sadəcə əmək diskriminasiyası və ya əsas dini qurumların mühakiməsi də deyil. Homofobiya - “Geylərlə oturub-durmaram” kimi sözlərinizdə və davranışlarınızda müşahidə olunan kiçik bir nifrət ifadələrinizdir. Fərqinə varirsiniz ya yox, siz bu sözləri işlədərkən böyük bir insan təbəqəsini özünüzdən aşağı səviyyədə tutursuz. Budur homofobiya.

Bu sözün tarixində də bu nüans var. 1960-ci illərin sonunda yaranan homofobiya sözü homoseksual insanlara yaxın getməkdən qorxan heteroseksual adamlara verilən bir ad olmuşdur. (stonewall.org.uk). Bu qorxudan bir çox miflər (gey olmaq bir seçimdir), stereotiplər (gay sevgisi pornoqrafikdir) və diskriminasiyalar (gey adamla dost olmaram) yaranmağa başladı ki, bu da LGBT insanlara qarşı təcavüzə səbəb olur. (stonewall.org.uk) Bəlkə də, axırıncı cümləni oxuyarkən “Heç vaxt heç kimə qarşı təcavüzkar olmaram!”deyə fikirləşdiniz. Bu doğru ola bilər, amma problem tək siz deyilsiniz, ətrafınızda olan geniş cəmiyyətdir.

Homofobiya homofobiya yaradır. Yuxarıda sadaladığımız davranış tərzihər yerdə insanların boya-başa çatdığı və inandığı hərəkətlərdirsə bu daha çox kütləyə yayılır və hamı bu hərəkətləri həyata keçirdikcə adiləşir və gözəgörünməz olur. Və bəlkə də sizə geylərin evlənmə hüququnun olub-olmamasının bir aidiyyatı yoxdur, amma homofobiyaya yoluxmuş bir millət vəkilinin ola bilər. Bəlkə də sən heç vaxt birkəsi gey olduğu üçün işdən qovmazdın, amma sənin müdürün qovardı. Və bəlkə də sən heç bir vaxt kimi isə oriyentasiyasının fərqli olduğu üçün fiziki olaraq incitməzdin, amma sənin valideynlərin, bacı-qardaşların və ya uşaqların edərdi.

Ümidverici xəbərodur ki, insanlar dəyişə bilər. Məlumatlılıq və təcrübə homofobiyanı yavaş-yavaş azalda bilər, sadəcə sən buna açıq olmalısan. Növbəti dəfə bu kimi ifadələr işlətdikdə, öz–özünə sual ver və bu ifadələri süzgəcdən keçir, “Heç vaxt geylərlə oturub-durmaram” Bəs əgər artıq biri ilə bilməyərəkdən dostsan, onda necə? Və ya bir tanıdığın və sənə əziz olan biri geydirsə, necə? İki kişinin öpüşməsi iyrənc və pornoqrafikdir. Məgər bu kişi ilə qadınarasında yaranan sevgini ifadə edən eyni yerdən gəlmirmi? Bir çox həqiqi pornoqrafiya heteroseksualdi, bəs onda kişi ilə qadının öpüşməsindən niyə iyrənmirsiz? “Gey olmaq bir seçimdir.” Bəs onda sən nə zaman heteroseksual olmağı seçmisən?

Əgər fikrində bunu əsaslandıracaq bir səbəbin varsa bu səbəbin doğru olmadığına inan.

Tarixə nəzər yetir, 3-cü cins nümayəndələrinin dünyanın bir çox yerlərində çoxdandır qəbul edildiyi digər mədəniyyətlərə bax. Özünü sorğu-sual et. İnkişaf elə. Homofobiya kiçik bir otaqdır, bu otağı dağıdıb çolə çıxanda dünyanın daha böyük və sənin təsəvvür etdiyindən də maraqlı olduğunu görəcəksən. Sən buna hazır olanda biz və bizim kimi bir çoxları sənə kömək etməyə hazır olacağıq. Çünki Səni Sevən Biri Var.