Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

AZAD lgbt "O" Kampaniyasında çox Düşündürücü Məqama Toxunur

News

A collection of news related to LGBT issues in Azerbaijan from all over the internet

 

AZAD lgbt "O" Kampaniyasında çox Düşündürücü Məqama Toxunur

AZAD lgbt

Bakı, Azərbaycan - “Danışıq dilimizdə cinslər fərqinə fikir verilmir, bəs onda həyatda niyə belə fərqlər qoyuruq?” Bu mesaj Azad LGBT Azərbaycan təşkilatının azadaz.org saytındakı Alətlər bölməsinin təbliğatında ən böyük diqqət ayırdığı məsələdir. “O” sözü (Azərbaycanın cinsiyyəti ifadə etməyən lakin digər dillərdə məsələn ingilis dilindəki kimi he – o (kişi), she – o (qadın), it – o (cansız əşyalar)) ətrafında cəmləşən bu kompaniya xüsusilə Azərbaycan üçün xüsusi mənaya malikdir. “Bu saytı bu ayın əvvəli açanda biz Azərbaycanda LGBT haqlarına fərqli baxış nümayiş etdirməyə çalışdıq“ Azad LGBT-nin hazırlkı sədri Lala Mahmudova. “Amerika və Avropada həyata keçirilən kompaniyaları götürüb Azərbaycanda işləməkdənsə biz bir az geri çəkilib Azərbaycanda lgbt icması üçün işləyə biləcək və həyata keçməsi mümkün olacaq layihələr haqqında fikirləşməyi qərara aldıq.”

Bu kampaniya gündəlik işlədilən bir sözə diqqət yetirməklə öz auditoriyasını təəcübləndirmək üçün hazırlanmışdır. “Bu videoda olan obrazlar izləyicidə bir cinsin nümayəndəsindən danışdıqları təsirini bağışlayır, lakin reallıqda isə onlar digər cinsin nümayəndəsi haqında danışırlar.”Mahmudova əlavə edir. “Bu elə bir şeydir ki, onunla rastlaşmayana qədər fərqinə varmırsan və bununla da biz Azərbaycanda insanların indiyə qədər fikir vermədikləri LGBT həyatı haqqında söhbət mövzusu açmış olacağıq və bunu Azad LGBT Alətlər bölməsinə həsr etdik.

Azərbaycanda LGBT həyatı haqqında toplanmış məlumata “Saytın alətlər bölməsi bütün kampaniya üçün vacibdir.” Mahmudova deyir. “Biz əmin olmaq istədik ki, videolar nəsə nəticə əldə etməyə aparır və faktlara əsaslanır.” Alətlər bölməsinin həmçinin günü-gündən artan LGBT haqları haqqında maarifləndirici dərslər hazırlamaq istəyənlər üçün təhsil materialları vardır. “Hal-hazırda maariflənmə və münasibətin dəyişilməsi burada olan lgbt icması üçün ən vacib önəm daşıyır. Ümid edirik ki kampaniya insanlarda yeni fikirlər yaranmasına səbəb olacaq və bunun ətrafında söhbətlər aparılacaq.”