Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

HİV/QİÇS və Cinsi Yolla Keçən Xəstəliklər və Qorunma Yolları

AZAD lgbt

AZAD lgbt təqdim edir!

AZAD lgbt presents!

HİV/QİÇS və Cinsi Yolla Keçən Xəstəliklər və Qorunma Yolları

HIV /AIDS, STIs, and how to protect yourself

Bugünki mövzumuz çətin, lakin çox vacibdir.

Today's topic is a difficult, but important one

Seks haqqında açıq danışmaq utandırıcı görünsə də, onun bəzi təhlükələrini bilməkç özünü və partnyorunu necə qorumaq lazım olduğunu bilmək vacibdir.

While it can be embarrassing to talk openly about sex, its important to understand some of its dangers and how you can protect yourself and your partner

Cinsi yolla keçən xəstəliklər cinsi kontakt vasitəsilə keçən bakteriya, virus və parazitlərin törətdiyi xəstəliklərdir.

An STI (or STD) is an infection transmitted through sexual contact, caused by bacteria, viruses, or parasites

Hamının yoluxa biləcəyi ən ümumi olanlarından aşağıdakıları göstərə bilərik:

Some of the most common ones that can affect everyone are:

Papilloma virusları: Bədənin müxtəlif nahiyyələrində ziyillərə səbəb olan infeksiyadır.

Human Papillomavirus Infection: An infection that can causes warts in various parts of the body

Genital herpes (cinsiyyət orqanlarının herpesi): Cinsiyyət orqanlarında ağrı və yaralara səbəb olan infeksiya

Genital Herpes: An infection marked by genital pain and sores.

Xlamidiya: Ağrılı sidik ifrazına səbəb olur

Chlamydia: Can cause painful urination

Sifilis: Ağrısız yaralarla başlayan infeksiya

Syphilis: A bacterial infection that starts as a painless sore

Bunlardan bəzilərini müalicə etmək mümkün olsa da herpes və QİÇS kimi infeksiyalar ömürlük qala bilər.

While some of these conditions can be treated and cured with medicine, others, like herpes, will affect you for life

Bəzi Cinsi yolla yoluxan xəstəliklər vaxtında müalicə olunmasa uzunmüddətli xəstəliyə və hətta ölümə səbəb ola bilər.

Some STI's, like syphilis, when left untreated can lead to longterm serious heath problems and even death

Dünyada ən təhlükəli cinsi yolla yoluxan xəstəlik HİV-dir.

The most well known and most dangerous sexual transmitted disease in the world in HIV.

HİV(İnsan immunçatışmamazlığı virusu) QİÇS-ə (Qazanılmış İmmun Çatışmamazlığı Sindromu) səbəb olur ki bu da insan bədəninin immune sistemini zədələyir və xəstəliklərə qarşı mübarizə gücünü zəiflədir.

HIV (the Human Immunodeficiency Virus) leads to the condition known as AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome) by damaging your body's immune system, interfering with its ability to fight the causes of disease and infection.

2013-cü ildə 1,5 milyon insan HİV/QİÇS-dən dünyasını dəyişmişdir ((WHO)

In 2013 1.5 million people in the world died from HIV/AIDS (from WHO)

H’r k’s HIV/QIÇS-ə yoluxa bilər lakin xəstəlik 1980-ci illərdə aşkar edildikdən sonra LGBT insanların bu xəstəliyə dahaçox rast gəldiyi məlum oldu.

Anyone can get HIV /AIDS, but LGBT people have been hit dramatically harder since the disease was discovered in the 1980s

2013-cü ilin araşdırması göstərir ki aşağı gəlirli ölkələrdə LGBT insanların QİÇS-ə yoluxması 8 dəfə yüksək olduğu halda, yüksək gəlirli ölkələrdə isə LGBT insanların bu xəstəliyə yoluxması 23 dəfə çoxdur.

a 2013 report estimates “that the HIV rate for LGBT people is eight times that of the general population in low-income countries and 23 times the general-population rate in high-income countries.”

Hesabat həmçinin HİV/QİÇS diagnozunun Şərqi Avropa ölkələrində çoxaldığını göstərir.

the report also notes that HIV /AIDs diagnoses have increased in Eastern European countries in recent years

Azərbaycan haqqında dəqiq statistika tapmaq çətin olsa da BMT-nin 2014-cü il hesabatına görə 8,400 nəfər QİÇS-ə yoluxmuşdur.

Its difficult to find reliable statistics about Azerbaijan, but the UN estimates in 2014 around 8,400 people were infected

Azərbaycan dilində yazılmış hesabatda deyilir: “Rəsmi qeydə alınmış HİV/QİÇS hallarının 80%-i kişilədən ibarətdir.”

A report written in Azerbaijan says: “About 80% of all officially registered cases of HIV /AIDS are among men.”

138 HİV pozitiv (xəstəlik olan) qadınlardan 90-ı xəstəliyə cinsi əlaqə vasitəsilə yoluxmuşdur”

Out of 138 HIV-positive women, ninety were infected through heterosexual contact.”

“Bu rəqəmlər ümumi vəziyyəti tam göstərmir. İctimai qınaq səbəbindən qadınlar, seks işçiləri, gey kişilər Azərbaycanda nadir hallarda HİV və digər cinsi yolla yoluxmuş xəstəliklər üçün müayinədən keçirlər” – Telman Məhərrəmov, Leyla İsmayılova, Tair Fərədov

However, these figures do not reflect the whole situation. Women, sex workers, and gay men in Azerbaijan rarely get tested for HIV or STIs because of social stigma. - Telman Magerramov, Leyla Ismayilova, Tair Faradov

HİV və Cinsi yolla keçən xəstəliklər necə yayılır?

How do HIV and other STIs spread?

Cinsi yolla keçən xəstəliklərə və HİV-ə qan, sperma və ya vaginal maye kimi infeksion bədən mayesi vasitəsilə yoluxma baş verir.

You can catch an STI or HIV through direct contact with infected body fluids such as blood, semen, or vaginal fluids. This can happen during unprotected vaginal, oral, and anal sex.

Yaralarla birbaşa əlaqə də cinsi yolla keçən xəstəlikləri yaya bilər.

Direct contact with sores can also spread an STI

Aşağıdakı yollar vasitəsilə HİV-ə yoxma baş verə bilməz:

You CAN NOT catch HIV from:

HİV-li xəstənin nəfəs aldığı havanı udmaq

Breathing the same air as someone who is HIV-positive

HİV-li insandan sonra tualet oturacağı və qapı dəstəyiə toxunuş

  • Touching a toilet seat or doorknob handle after an HIV-positive person

  • Su fəvvarəsindən su içmək

  • Drinking from a water fountain

  • HİV-li şəxsin əlini sıxmaq, öpmək, qucaqlamaq

  • Hugging, kissing, or shaking hands with someone who is HIV-positive

  • HİV-li insanla yemək qabalarını paylaşmaq

  • Sharing eating utensils with an HIV-positive person

  • İdman zalında idman avadanlıqlarından istifadə etmək

  • Using exercise equipment at a gym

LGBT insanlar arasında HİV infeksiyalarını geniş yayılmasına səbəb HİV-ə yoluxma riskinin qoruyucusuz anal əlaqədə vaginal cinsi əlaqədən 18 dəfə yüksək olduğu faktıdır.

One of the reasons HIV infections are higher among LGBT people is that the HIV transmission risk during unprotected anal sex is estimated to be 18 times higher than during vaginal intercourse

Bu vəziyyət homofob insanların yaratdığı çətinliklərə görə LGBT insanların sağlamlıq xidmətlərindən istifadə edə bilməməsidir

This is made worse by a homophobic general population that makes health care access difficult for LGBT people

Özünü necə qoruya bilərsən?

How can you protect yourself?

Prezervativdən istifadə et

Wear. A. Condom.

HİV və digər cinsi yolla keçən xəstəliklərdən qorunmağın ən asan yolu prezervativdən istifadə etməkdir. Prezervativdən daimi istifadə səni 90% cinsi xəstəliklərə yoluxma riskindən qurtara bilər.

The easiest way to prevent STIs and HIV is to wear a condom. Consistent condom use can protect you up to 90% from infection

Yadda saxlayın ki, prezervativlə anal cinsi əlaqə daha çətindir, buna görə də prezervativin cırılmasının aradan qaldırılması üçün sürtkü vasitəsindən (xüsusi krem)istifadə edin.

Remember anal sex is harder on a condom, make sure to use a lubricant to prevent it from tearing

Sürtkü vasitələrini və prezervativləri apteklərdən ala bilərsiz.

Condoms and lubricant can be purchased at apteks

Testdən keç

Get tested.

HİV daxil olmaqla bəzi cinsi yolla keçən xəstəliklərin dəqiq simptomları olmadığından buna yoluxa və bilməyə bilərsən.

Because some STIs, including HIV, don't have clear symptoms you may be affected and not know it.

Testdən keçmək səni cinsi əlaqə zamanı ən yaxşı üsullardan istifadə etməyə və müalicə almağa yardım edəcək.

Getting tested will let you make smarted decisions when having sex, and allow you to get treatment if you need it

Anonim olaraq Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzində müayinədən keçmək mümkündür.

You can get tested anonymously at the National Center for AIDS

Partnyorlarının sayını azalmaq və cinsi xəstəliyinin olması haqqında səmimi olmaq

limit your partners and be open about testing and STIs

Az partnyor dəyişməklə cinsi əlaqəyə girmək cinsi yolla keçən xəstəliklərə yoluxma şansını azaldır.

Having sex with fewer people will limit your exposure to STIs

Əgər birdən çox cinsi partnyorun varsa həmişə hər hansı bir cinsi xəstəliyinin olması haqqında səmimi ol. Bu, partnyorunu da tesdən keçməyə cəsarətləndiəcək.

encourage your partners to get tested as well. If you do have multiple partners always be open about any STIs you have been exposed to