Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Lessons

LGBT Fərdlərin Valideynlərinə Məsləhət

AZAD lgbt

Gey olduqlarını etiraf etmək LGBT insanların üzləşdiyi ən böyük çətinlikdir.

'Coming Out' is one of the biggest and most difficult challenges LGBT people face

Xüsusən də Azərbaycanda bu ən çətin qərardır.

In Azerbaijan especially its a hard decision. 

Kiçik icmalarda müşahidə olunan məlumat azlığı, hüquqi yardımın çatışmamazlığı və ənənəyə artıq dərəcədə sadiqlik hissi LGBT fərdinin həyatını çox çətinləşdirir.

Small communities, a lack of knowledge on the subject, lack of legal support, and a strong sense of tradition makes life for an 'out' LGBT person difficult.

Bu həftə biz valideynin övladının gey olduğunu biləndən sonra onda yaranan suallara cavab və məsləhət verməyə çalışacağəq.

This week we'll answer some common questions parents have after learning their child is LGBT and give some advice

“Öz övladınla müsbət münasibət qurmaqda fayda var. Valideynlər valideynlik etmək istəyir. Onlar öz övladlarından izolə olunmaq istəməzlər”

—    Lezbian qızın anası

“The benefit is that you establish a good relationship with your child. Parents want to parent. They don’t, generally speaking, want to be isolated from their kid.”

Onları ciddiyə alın

Take them seriously. 

Ola bilər ki, onlar eynicinsli istəkləri barəsində ilk olaraq sənə deməyiblər və bununla artıq bir müddətdir ki yaşamış vəziyyətdədirlər. 

They likely did not tell you the first time they noticed their same-sex attraction, but they've probably lived with this for quite a long time.

 İndi isə onlar səninlə heç vaxt olmadıqları kimi səmimi olub bəlkə də həyatlarını riskə ataraq sənə nə isə dərin və şəxsi bir şeyi açıqlayırlar.

Now they’ve been more honest with you than they’ve probably ever been, and told you something deeply personal, potentially at great risk to themselves. Your child may be scared of losing your love and support. 

” Siz öz həyatını sizinlə paylaşmağa cürət edən və sizin də onun həyatının bir parçası olmağınızı istəyən bir övladınız olduğunu tanımağa başlayacaqsınız. Sizə qarşı olan inama və bunu sizə bildirmək üçün nə qədər cəsarət tələb edildiyinə bir baxın..”

— Lesbian qızın atası

 You begin to recognize what an incredible child you have to share this with you and to want you to be a part of their lives…. [Look at] the trust that has been placed in your hands and how much guts it took to do that.

Hesab etməyin ki, övladınızın yaşı azdır deyə cinsəlliyi başa düşmür. Bir çox insanlar erkən yaşlarından gey və ya lesbian olduqlarını müəyyən edirlər. 

Don't assume that because your child is young that they don't know themselves or their sexuality. Many people know from a very young age that they are gay or straight. You likely wouldn't challenge a child who was expressing heterosexual preferences, no matter how young.

Əgər övladınız sizə gay olduğunu etiraf edirsə, onu sorğu-suala tutmaq düz olmazdı, çünki onlar buna əmin olduqdan sonra məhz sizə açıqlamağı vacib bilirlər. Sizə açıqlanmış bu yeni hisslərlə çox işləməli olacaqsınız, lakin bu hisslər onlar üçün yeni deyil. 

Do not ask them if they are sure, by the time they come out to you, they are sure of what they’re saying. You may have to work through a slate of brand new emotions about this, and your emotions will affect them, but theirs are not brand new. 

Əvəzində onların keçdiyi həyat yoluna baxın. Onlardan “Bunu nə vaxt bildin?” “Neçə vaxtdır ki belə hiss edirsən?” suallarını verin, və onlara artıq bu yolda yalnız yürüməyəcəklərini bildirin.

Instead, consider the journey they have been through. Ask them things like, “When did you know?” “How long have you felt this way?” and tell them how you are grateful that they are including you, that they don’t have to go through this alone anymore. 

 Övladınız haqqında başqalarına danışmazdan əvvəl onun özündən razılıq alın.

ASK your child before you "come out" to others on the child's behalf. Friends and family members might have questions or want to know what's up; but it is most important to be respectful of what your child wants. Don't betray your child's trust!

Oğlum mənə deyəndə ki, “Ata, mən elə əvvəlki oğlunam” İndi artıq altı ay keçəndən sonra görürəm ki, doğrudan da onun həyatında heç nə dəyişmyib. Bu bizim onun haqqında avrayışımız imiş.

For me, it was my son’s saying to me, ‘Dad, I’m the same person I was before.’ Now it’s been six months, and I realize even more that really, nothing has changed in his life. It was our perception of him, I guess.”

Father of a gay son

Yaddda saxlayın ki övladınız dəyişilməibş Onlar sizin sevə-sevə böyütdüyünüz eyni uşaqlardı.

Remember that your child has not changed. They are the same child you’ve raised and loved.

Sadəcə övladınız sizə cinsi orientasiyasını açıqlayıb deyə onun ətrafında baş verən hər bir şeyin cinsi və gender orientasiya ilə əhatə olunduğunu güman etməyin.

Don't make it ALL there is … just because your child has come out as does not mean their whole world revolves around sexual orientation or gender identity.

Övladınızın məktəb, idman, hobbilər, dostlar və iş kimi həyatın digər sahələri maraqlanmasına həvəsləndirin.

It is vital to encourage your child in other aspects of life, such as school, sports, hobbies, friends, and work.

Seksual orientasiyanın xəstəlik yox təbii ifadə olduğunu nəzərə alaraq hər hansı bir therapist ilə övladınızın “LGBT” kimliyinin “dəyişdirilməsi” uğrunda söhbətlər aparmayın.

Consulting a therapist to “cure” your child of their LGBT identities is a pointless endeavor as these identities are not diseases, but rather natural expressions.

Adamlar məndən “Oğlun necədir?” sualını soruşanda nə cavab verəcəyimi fikirləşəndə çox kədərlənirdim. Sonradan mənə məlum oldu ki, mənim oğlum lap yaxşıdır. Yaxşı olmayan mənəm. Bu mərhələyə çatanda isə hər şey mənə asan göründü… biz onun dostları ilə görüşdük, gördüm ki onlar çox yaxşı insanlardı və anladım ki, övladım doğrudan da gözəl bir icmanın bir hissəsidir. Problem nədir ki onda? Bu cəmiyyətin problemidir. Bunu anlayanda çətin hissənin arxada qaldığını fikirləşdik.

Gey oğlanın anası

I hit a point where I was feeling sad and thinking what would I say when people asked, ‘Hows your son?’ And then it occurred to me: My son's fine. I’m the one who’s not. And once I reached that point, it was easier…as we met his friends, we found them to be wonderful people and realized that he’s really part of a pretty terrific community. So what’s the problem? It’s society’s problem. That’s when we figured we were over the hump.”

Mother of a gay son

Siz şok, inkar edilmək, günah və kədər hissi yaşaya bilərsiz ki, bunların hamısı ənənənin məhsuludur.

You may feel shock, denial, guilt or grief; the apprehension you may feel is a product of our culture.

Cəmiyyətimizdə geniş yayılmış homofobiya şüurumuz tərəfindən asanlıqla rədd edilə bilər.

Homophobia is too pervasive in our society to be banished easily from our consciousness.

Homofobiyanın mövcud olduğu müddət ərzində hər bir gey insanın və hər hansı bir gey valideynin çox real və əsaslı qorxu və iradları olacaqdır.

As long as homophobia exists, any gay person and any parent of a gay, lesbian or bisexual youth has some very real and legitimate fears and concerns.

Övladınızın sizə cinsi orientasiyasını açıqlayarkən və xüsusilə də cəmiyyətin və sizin əsas inanclarınıza əks olduğu bir halda nə qədər cəsarət tələb etdiyi haqqında düşünün.

Imagine for a moment the courage it took to tell you about their sexuality, especially when they know it seems to contradict society and your core beliefs.

Hazırki vəziyyətdə övladınız sizə özünün gey olduğunu açıqlamaqda yaxşı iş gördüyünü hiss etməlidir. Siz qorxu, şübhə, qəzəb, kədər, narazılıq, utanc, təhqir və günah hissi ilə dolub-daşa bilərsizç lakin icazə verməyin bütün bunlar sizin övladınıza olan şərtsiz sevginizi üstələsin.

In this moment, your child needs to know he/she/they did the right thing by telling you. You may flood with fear, doubt, anger, grief, disappointment, shame, anguish or guilt, but do not let those hinder you from expressing your unconditional love and admiration for your child.

Mənə elə gəlir ki bunun haqqında mənim anlayışım, bir çox mütaliədən sonra formalaşdı. Oxudum ki, bir çox uşaqlar hansılar ki, öz cinsi orientasiyalarını qəbul etmişlər, çox zaman sakit, xoşbəxt və daha çox özünə inamlı olurlar. Əlbəttə ki, mən də övladımın belə olmasını istərdim və onun qarşısını kəsməklə buna mane olmaq istəməzdim.

I think the turning point for me was when I read more about it, and read that most kids who can accept their sexuality say they feel calmer, happier and more confident. And of course, that’s what I wanted for my child and I sure didn’t want to be what was standing in the way of that.”

  • Father of a gay son

Bu haqqında daha ətraflı öyrənmək üçün bir çox internet resurslara müraciət edə bilərsiz. Sadəcə mənbənin obyektiv olduğuna fikir vermək lazımdır. Əgər şübhəniz yaranarsa bizim saytda bunun haqqında bir çox video və məqalələrə müraciət edə bilərsiz.

There are a variety of resources online where you can research and learn more about being LGBT. Just be careful of the source as it can be bias. If in doubt, we have a variety of videos and articles on our website.