Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

SevgiEleSevgidir.png

Love is Love

Bəzi insanlar hər gün tənhadırlar. O insanlar ki, işlərini, dostlarını, ailəsini kimi sevdiyinə görə itiriblər. Biz “sevgi elə sevgidir” deyərkən SES veririk. Onlara, özümüzə və bu haqda unudan insanlara. İsa bu sözləri sevirdi, çünki bu qisa sözlər ən sadə həqiqəti ifadə edirdi. Özünü necə yaxşı hiss edirsənsə o yol ən real və təmiz yoldur, eləcə də dünyada bu cür hiss edən insanlar çoxdur. Və ən vacib bir şey də budur: biz bu dünyada tək deyilik. Bəzən özünü tək hiss edə bilərsən, amma dünyada milyonlarla insanlar səni sevir və dəstəkləyir. Və bu qədər insanları bir günə və ya bir tək şəkilə yerləşdirə bilməzsən.

Sevgi elə Sevgidir və bu bizi əhatə edən hər yerdədir. Əgər biz buna inansaq, əgər biz bunu iş yoldaşlarımızda, dostlarımızda, küçədə gedən qərib insanlarda və ya internetdə gördüyümüz bir simada görsək, və əgər onlara inanmaqda və birlikdə çalışmaqda birinci addımı atsaq, o zaman bizim əldə edə bilməyəcəyimiz heç bir şey qalmaz.

Sevgi elə Sevgidir. İsa bunu bilirdi, biz bunu bilirik və indi isə vaxt bütün dünyaya bunun doğru olduğunu göstərməyindir!